-

Urenregistratiesystemen

Urenregistratie
Een goede urenregistratie is gekoppeld aan uw projecten, maar ook aan ziekte- en vakantieuren. Dit verlaagt de werkdruk op uw administratieve organisatie
Urenregistratie kan een tijdrovende bezigheid zijn, waarbij lang niet altijd duidelijk is wat nu het nut daarvan is. Misschien is dit binnen uw bedrijf ook wel het geval. Toch kan een goed opgezette urenregistratie, juist een meerwaarde betekenen.

Urenregistratie voor nacalculatie
Wanneer u producten of diensten verkoopt, of op projectbasis werkzaamheden verricht, is het belangrijk om achteraf te kunnen bepalen of het werk efficiënt is uitgevoerd. Misschien komt u wel tot de conclusie dat er te krap of te ruim is gecalculeerd, waardoor uw concurrentiepositie of uw winstmarge verslechtert. Als u de urenregistratie zo inricht dat deze direct is gekoppeld aan de lopende projecten, heeft beter inzicht in uw bedrijfsvoering. Maar het gaat hierbij niet alleen om producten en projecten. Ook ondersteunende functies en werkzaamheden moeten inzichtelijk worden gemaakt. Misschien merkt u wel dat uw inkoper eigenlijk voor een groot deel kwaliteitsmedewerker is. Dankzij een goede urenregistratie wordt dit zichtbaar gemaakt.

Urenregistratie voor ziekteverzuim
Niet alleen gewerkte uren zouden geregistreerd moeten worden. Als u afspraken maakt over een 40-uurs verantwoording, kunt u mensen ook hun ziekte- en vakantieuren laten registreren. Er hoeven dan geen lijstjes meer bijgehouden te worden met vakantiedagen en urensaldi, maar deze kunnen met één druk op de knop worden opgevraagd. Ook zakelijke en woon-werk kilomters kunnen hierin worden opgenomen, waardoor ook de administratieve last van uw salarisadministratie wordt verlaagd. Lees meer over urenregistratie software

Urenregistratie voor facturatie
Tot slot nog een derde voorbeeld. Wanneer u ervoor zorgt dat gewerkte uren direct op een project worden geschreven, kunt u deze koppelen aan de facturatie. Een factuurbijlage met een exacte verantwoording van de gemaakte uren behoort dan tot de mogelijkheden. Ook dan hoeven er geen lijstjes meer in Excel te worden bijgehouden, met alle kans op fouten van dien.
Copyright © 2023 Sybit | Software op Maat. Alle rechten voorbehouden - Privacyverklaring